Saturday, April 20, 2013

Kita Semua Terkena Tempias Riba


 Ada pelajar saya bertanya melalui FB. Bunyinya begini: "Dr. Azrin, saya nak minta pendapat, apa yang perlu saya jawab sebagai seorang pelajar kewangan Islam bila ada mengatakan:

“Sistem riba kita semua orang yang terkena tempias kepada sistem ini sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ini kerana kita mengamalkan riba melalui pinjaman pelajaran, pinjaman rumah dan kenderaan, kad kredit, simpanan bank, ASB dan Mutual Trust, insuran, kawalan harga kerajaan bagi makanan dikeluarkan petani, nelayan dan penternak (paksaan dengan memerah keringat pertani, nelayan dan penternak), perniagaan yang tidak mengikut rukun Islam dsbnya. Adakah anda tahu skop dan dosa ditanggung akibat mengamalkan riba?
“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan dengan terhuyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan: “Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba”.
“Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.”
(al-Baqarah, 275)
Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah (jangan menuntut lagi) saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang- orang yang beriman. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan (perintah mengenai larangan riba itu), maka ketahuilah kamu: akan adanya PEPERANGAN DARI ALLAH DAN RASUL-NYA, (akibatnya kamu tidak menemui selamat). Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok asal harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak berlaku zalim kepada sesiapa, dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa.Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempoh sehingga ia lapang hidupnya dan (sebaliknya) bahawa kamu sedekahkan hutang itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu, kalau kamu mengetahui (pahalanya yang besar yang kamu akan dapati kelak).
(al-Baqarah, 279-281)
“…Riba itu mempunyai 73 jenis; sedangkan yang paling ringan adalah seperti seseorang yang bersetubuh dengan ibunya…”
(HR Ibnu Majah dan Al-Hakim)
“…Satu dirham (RM14) yang diperoleh seseorang dari hasil riba lebih besar dosanya 36 kali daripada perbuatan zina dalam Islam…”
(HR al-Baihaqi)
Hadis menyatakan pemberi riba, pengambil riba, perekod riba (semua lapisan pekerja bank), dan semua lapisan saksi seperti peguam, hakim, pendaftar mahkamah, saksi perbicaraan, ulama dan ustaz, pengubal undang-undang dsb adalah turut menanggung dosa riba (fungsi saksi ialah sesiapa yang mengesahkan kebenaran perjanjian riba sebagai perjanjian sah; Fatwa).
Jabir r.a. meriwayatkan: “..Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis dan kedua saksinya… Mereka itu adalah sama…”;
(HR Muslim)
Oleh itu jika kita membeli rumah RM100,000 dibayar dalam 30 tahun, bank mengenakan riba sebanyak RM300,000. Maka dosa bagi riba ialah RM400,000 atau $28,571 Dirham, iaitu dosa menyetubuhi ibu sendiri dan sebanyak 1,028,571 kali.


Begini jawapan saya kepada pelajar saya:

Apa yang disebut oleh insan tersebut sangat benar dalam hal yang menyatakan tentang haramnya terlibat dengan transaksi riba. Memang benar juga apabila disebut begini: "sistem riba kita semua orang yang terkena tempias kepada sistem ini sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja." Namun begitu mengatakan bank Islam yang ada di Malaysia tidak Islamik, bukanlah kenyataan yang tepat kerana 2 sebab:

1. Ada hal yang berada di luar kawalan kita. SPI hanya wujud pada tahun 1983 di Malaysia. Ertinya, kita telah menerima pakai SPK sejak sekian lamanya. Sistem sedia ada tidak mungkin dapat kita hapuskan 100% melainkan kita adalah Perdana Menteri. Jika begitu keadaannya, apa yang perlu dipastikan agar gelagat kita patuh syariah adalah dengan hanya bertransaksi dengan mana-mana produk atau servis yang telah diwartakan 'patuh syariah' oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh, kita tidak boleh memperlekehkan keputusan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan tentang keharusan melabur dalam ASB dan ASN. Meskipun kita berpandangan sebaliknya, ia bukan tiket untuk mengatakan orang yang berpegang kepada ketetapan JFK sebagai tidak patuh syariah. Apatah lagi Allah menyebut: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."
[Surah Al-Baqarah, 2: 286].

2. Realiti yang berlaku dalam institusi kewangan Islam tidak semudah yang disangka. Banyak orang bercakap tentang keidealan dalam pelaksanaan SPI. Ia berantaian dari satu sistem dengan sistem yang lain. Sebagai contoh, ada orang memperlekehkan usaha bank Islamik di Malaysia yang lebih tertumpu kepada pembiayaan berasaskan hutang, tidak pembiayaan berasaskan ekuti. Tetapi tahukah kita bahawa ini terjadi kerana pada ketika bank melaksanakan pembiayaan berasaskan ekuti, banyak pula pelanggan yang ingkar dalam pembayaran balik sehingga menyukarkan pihak bank untuk membayar hibah atau keuntungan pelaburan kepada para pendeposit mahupun pelabur.

Oleh kerana itu, yang terlebih penting adalah memastikan diri kita terutamanya, kemudiannya ahli keluarga kita bebas dari sebarang aktiviti riba. Perbuatan didahulukan (bukannya percakapan atau penulisan), kualiti amal diutamakan.