Monday, April 20, 2009

Program Ke Medan 4-10 Mei 2009

InsyaAllah andainya diizinkanNya, saya bersama teman-teman dari Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) diketuai oleh Profesor Muhammad Syukri Salleh (Pengarah ISDEV) akan bertapak di Medan selama seminggu bagi menghadiri pelbagai program akademik dan kerohanian di sana. InsyaAllah pada 8 Mei nanti (Workshop Antarabangsa Wakaf), saya akan membentangkan satu kertas kerja bertajuk "Wakaf Sebagai Instrumen Pengekalan Hak Milik dan Perluasan Manfaat".

Abstrak kertas kerja ini berbunyi begini:

Tanah wakaf terbiar dan tidak dibangunkan diketahui umum sebagai salah satu isu dominan dalam konteks pembangunan tanah wakaf di Malaysia. Usaha-usaha ke arah pengenalpastian punca-punca yang mengekang keberkesanannya juga telah banyak dilakukan oleh pelbagai pihak. Paling kerap dibincangkan ialah faktor status tanah, lokasi, ciri-ciri fizikal tanah, pendaftaran pemilikan, pangkalan data dan ketiadaan modal untuk memajukannya. Persoalan tentang keterbatasan kaedah dan prosedur mewakafkan tanah bagaimanapun jarang diberi tumpuan. Kertas kerja ini cuba mengetengahkan satu kaedah membangunkan tanah wakaf secara optimum berdasarkan konsep dalaman dan luaran yang dimiliki oleh instrumen wakaf itu sendiri. Oleh kerana cadangan ini berbentuk teoritis, persoalan praktikaliti yang berkaitan dengan hal-hal perundangan, teknikaliti dan sebagainya diketepikan dahulu. Paling penting, kaedah ini tidak hanya mengekalkan hak milik, tetapi juga memperluaskan manfaat tanah wakaf sekaligus mencapai matlamat pengoptimuman.

No comments:

Post a Comment